Tjenestetilbud

Kommunens tjenester er beskrevet under de ulike avdelinger på kommunens hjemmeside, og finnes i tillegg under BTI-modellens tjenesteoversikt. Det finnes mange gode tiltak for barn, unge og familier. Her er en oversikt over tiltakene.