Tjenestetilbud og samhandling

Eidskog kommune har gode tverrfaglige møteplasser og samarbeidsrutiner som de ulike tjenestene benytter for å sikre identifikasjon og oppfølging av barn og unge.