Riktig hjelp til riktig tid

- samhandlingsmodell for barn og unge

Vår kommune har utarbeidet en samhandlingsmodell som skal sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av barn, unge og familier på tvers av tjenester.