Statlige og kommunale føringer

Overordnede strategier, planer og utviklingsarbeid som støtter opp under tverrfaglig samarbeid og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid.