Kommunens planer

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommuneplanens samfunnsdel har definert 3 satsingsområder som skal bidra til å legge til rette for ønsket utvikling for innbyggere i Eidskog:


• Levekår
• Barn og Unge
• Folkehelse


I tillegg til disse hovedsatsingsområdene vil det også bli definert mål og virkemidler innen beredskap, klima og miljø, arbeid/næringsliv og arealstrategi.

Her finner du link til kommunens planverk