Barn og unge som trenger hjelp – BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI, beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier. BTI skal bidra til tidlig innsats, samordne tjenester og foreldreinvolvering. Her finner du mer informasjon om BTI og tilhørende Handlingsveileder. Handlingsveilederen er selve oppskriften på hvordan vi skal gå fram i konkrete tilfeller der vi er bekymret for barn/ungdommer/familier.

Eidskog kommune sikrer brukermedvirkning og evaluering ved å benytte Handlingsveileder og Stafettlogg.