Dokumentasjon og evaluering

Dokumentasjon og evaluering er systematisk datainnsamling, analyse og/eller en vurdering av en pågående eller en avsluttet aktivitet. Evaluering er viktig for læring, forbedring og utvikling.

I Eidskog dokumenteres, evalueres og justeres tjenestene/avdelingene gjennom blant annet

  • Kvalitetssystemet Compilo/Kvaliteslosen
  • Risikovurderinger
  • Foreldremøter
  • Brukerundersøkelser
  • Tilstandsrapporter for skole (GSI) og barnehage (BASIL)
  • Tilstandsrapport for barnevernet
  • Tilsyn gjennomført av Statsforvalteren i Innlandet
  • Medarbeidersamtaler
  • Personalmøter
  • Leder i Familiens Hus innkaller årlig den tverrfaglig arbeidsgruppen for faglig oppdatering, evaluering og revidering av Handlingsveileder med tilhørende verktøy. Hver høst tilbys barnehager, skoler og støttetjenester en repetisjon/opplæring av Stafettloggen og Handlingsveileder.