Samhandlingsarenaer

I kommunen har vi ulike arenaer for samhandling både innad i tjenestene og på tvers av tjenestene.

Trykk på lenken under for å se oversikten over tverrfaglige samhandlingsarenaer i Eidskog